dcsimg

Hak Cipta & Cap Dagang

Semua isi kandungan dan imej yang digunakan dalam laman web ini dimiliki atau dilesenkan oleh Baxter Healthcare Corporation atau afiliatnya ("Baxter") untuk kegunaan di laman ini sahaja. Penggunaan yang tidak dibenarkan adalah dilarang sama sekali.

Nama-nama produk dan perkhidmatan Baxter merupakan cap dagang Baxter Healthcare Corporation atau afiliatnya, melainkan dinyatakan sebaliknya.

Tidak ada apa pun yang terkandung di sini boleh dianggap sebagai persetujuan untuk memberikan sebarang lesen atau hak di bawah mana-mana paten, hak milik atau cap dagang Baxter.